קריטריונים להשקעה

קרן דואליס מחפשת להשקיע בעסקים חברתיים הפועלים במסגרת של חברה בע"מ, בתחום של הכשרה ו/או תעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות, על פי הקריטריונים הבאים:
 • מחויבות היזם להצלחת העסק. נסיונה של דואליס מלמד כי יזם מחוייב, המוכן להתמסר להגשמת העסק החברתי, הינו נדבך מהותי להצלחת העסק החברתי.
 • מטרה חברתית ברורה ומוחשית. המטרה החברתית נדרשת לבטא את התועלת החברתית הגלומה בה ואת היעדים שהיא מבקשת להשיג.
 • מודל עסקי איתן. העסק החברתי חייב להיות מושתת על תוכנית עסקית ברורה ובת ביצוע, שתאפשר לעסק להיות עצמאי מבחינה כלכלית ולהחזיר את ההשקעה שהושקעה בו.
אנו בודקים את ההצעות המגיעות אלינו בשני פרמטרים חשובים:
 • רווח פיננסי איזון תפעולי תוך שנה וחצי והחזר השקעה תוך 5 שנים
 • מחזור של לפחות מיליון ₪ בשנה
 • רווח חברתי הכשרה והעסקה של אוכלוסייה מוחלשת  והכנסתה למעגל התעסוקה.
לפחות 5 מועסקים מהאוכלוסייה המוחלשת, מתוך סה"כ 10 מועסקים אוכלוסיות היעד הרלוונטיות:
 • אנשים עם מוגבלות
 • נוער וצעירים בסיכון
 • מכורים לשעבר
 • אסירים משוחררים או מי שנמצאים בסכנת הדרדרות לפשע
 • הורה יחיד – הזכאי לקצבת מזונות או הבטחת הכנסה
 • קשישים ומובטלים כרוניים – הזכאים לקצבת הבטחת הכנסה

מסגרת התמיכה של הקרן:

 • ההשקעה תהיה בדרך של הלוואת בעלים לחברה בע"מ
 • הקרן תחזיק בבעלות מינימלית של 50% מהבעלות על העסק החברתי
 • מימון נדרש כולל עד 2 מיליון ש"ח (כולל הלוואות)
 • השקעה של עד 500 אלף עד 1 מיליון ש"ח
 • דירקטוריון מאוזן חברתי/עסקי + ליווי נציגי ציבור

תנאי השקעה חברתיים:

 • מספר המועסקים מאוכלוסייה מוחלשת לא יפחת משמונה עד תום 12 חודשי פעילות
 • המועסקים מאוכלוסיות המוחלשות יהווה לא פחות מ-25% מכלל המועסקים בעסק החברתי
 • שכר העובדים יהיה כנהוג במיגזר במשק העומד בכל דרישות החוק
 • תוכנית חברתית הכוללת התייחסות לתעסוקה, הכשרה מקצועית, ליווי, שיקום, והשמה בתום תקופת ההכשרה – בהתאם לאוכלוסיות המטופלות
 • שותף חברתי מהתחום הטיפולי/שיקומי הרלוונטי – לדוגמה, שותפות עם עמותת על"ם בעסק חברתי הפועל עם אוכלוסיות נוער בסיכון
 • תוכנית מדידה של הצלחת המיזם החברתי – מדדים לאורך חיי העסק החברתי ומחקרים שיעקבו אחר הבוגרים גם לאחר סיום עבודתם

במידה ואכן ברצונכם להקים עסק חברתי, נשמח לקבל מכם הצעה.