נשמח להכיר!

יזמים להם עסקים חברתיים פעילים או המעוניינים להקים עסק חברתי בתחום של הכשרה ו/או תעסוקת אוכלוסיות מוחלשות,
מוזמנים לשלוח בקשות להשקעה ושותפות של דואליס.
יש למלא את הטופס ולשלוח מסמכים נלווים למייל info@dualis.org.il

רק עסקים העונים לקריטריונים שהוגדרו על ידי דואליס יענו.

צור קשר