ACTO - המרכז להשקעות ויזמות אימפקט

מרכז ACTO הוא מיזם משותף של המכללה למנהל, קרן אדמונד דה רוטשילד וקרן דואליס להשקעות חברתיות. מרכז ACTO להשקעות ויזמות אימפקט, הוקם במטרה לפתח תשתית אקדמית יישומית והכשרתית, הנדרשת לניהול השקעות ויזמות אימפקט ופיתוח התעשייה בישראל. זהו המרכז הראשון מסוגו בישראל בכלל ובאקדמיה הישראלית בפרט.

אימפקט פירושו שינוי חיובי או שלילי בתוצאה (Outcome) על אנשים או על הסביבה. מטרת המרכז, היא לבנות תשתית אקדמית ולהכשיר אנשי מקצוע בישראל שיכולים למקסם אימפקט חיובי ולצמצם אימפקט שלילי, תוך שימת דגש על כלים ליצירת מימון והערכת אימפקט.

מדובר בתחום חדש המצריך התוויית תשתיות חזקות במטרה להשיג תעשייה רחבה וברת-קיימא. כיום, שדה האימפקט הוא מצומצם מבחינת היקף הפעילות, סכומי ההשקעה, כמות המיזמים, שימוש בכלים לתכנון, יצירה ומדידה של אימפקט וכן מבחינת איכות והתמקצעות של אנשי מקצוע בתחום.

מרכז ACTO שם לעצמו 3 מטרות עיקריות המהוות גם את ערוצי הפעילות העיקריים:

  • לימוד והכשרה
  • מחקר ופיתוח ידע מקומי
  • פיתוח שדה האימפקט בישראל – מדיניות והעלאת מודעות

בנוסף, ACTO שם לעצמו כמטרה לפעול בשני צירי רוחב לכל ערוצי הפעילות:

  • פיתוח ומיסוד קשרים בינלאומיים ושילוב ישראל בתעשייה ובאקדמיה העולמית
  • יצירת שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים והכשרה לשיתופי פעולה בין מגזריים היוצרים אימפקט
לחצו כאן לאתר המרכז.
לדף הפייסבוק של המרכז.