אודות דואליס

קרן דואליס להשקעות חברתיות (ע"ר) פועלת להובלת שינויים חברתיים בישראל באמצעות עסקים חברתיים למטרות רווח.  הקרן מאמינה כי יש מקום ליצירת שילוב בין העולם העסקי לעולם החברתי שלא על בסיס תרומה, וכי קיימים הזדמנות וצורך אמיתי לעודד יזמים חברתיים לבנות עסקים חברתיים למטרות רווח אך לא למיקסום רווח. דואליס שואפת לסייע לעסקים החברתיים ומאמינה כי ניתן להגיע לאיזון בין מטרותיו החברתיות של העסק החברתי לבין מטרותיו העסקיות.

דואליס פועלת להשגת מטרותיה באמצעות השקעה בעסקים חברתיים, לווי יזמים והעצמתם, הבאה למודעות ציבורית את תפיסת העולם של עסק חברתי והשקעה חברתית כדרך לשינוי חברתי, יצירת סביבה רגולטורית התומכת בצמיחתה של תעשייה זו והעמקת המחקר בתחום.

הקרן פועלת בשיתוף פעולה רב מגזרי ומשלבת בכל אחד מהעסקים החברתיים בהם היא שותפה עמותות אשר מתמחות באוכלוסיות היעד, יזמים פרטיים, משקיעים, מנהלים מהמגזר הפרטי וגורמים רלוונטים ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה.

דואליס פועלת במתכונת של קרן הון סיכון כאשר בכל השקעה, בנוסף להשקעה ההונית, הקרן מסייעת בחשיבה אסטרטגית, במערכות הניהול, הדיווח והבקרה הפיננסיים ובשיווק בצד העסקי. כמו כן מסייעת הקרן בליווי ובחיזוק העסק החברתי ובשותפות עם גורם ציבורי או עמותה בתחום הפעילות החברתית של העסק החברתי.  

לכל עסק מוקם דירקטוריון הדואג לאיזון בין הצד העסקי והחברתי, המורכב מיזם העסק החברתי, אנשי עסקים מתחום הפעילות העסקית, נציגי עמותה בתחום האוכלוסיה המוחלשת הרלוונטית ונציגי קרן דואליס. רווחי הקרן מהשקעות בעסקים חברתיים חוזרים להשקעות חדשות.
ב- 2015 זכתה דואליס במכרז  של ממשלת ישראל להקמה והפעלת קרן השקעות חברתית. עם הזכייה הוקמה קרן  'דואליס יוזמה' המשקיעה בעסקים חברתיים המכשירים ומעסיקים אוכלוסיות המודרות משוק העבודה הנורמטיבי.

IMG_0213